fbpx

ส้วมตัน หรือส้วมเต็ม ดูยังไง

ส้วมเต็ม

ส้วมตัน หรือส้วมเต็ม ดูยังไง

ส้วมเต็ม

 

          จากประสบการณ์ของทีมงานที่สะสมมามากกว่า 20 ปี ส้วมตัน หรือส้วมเต็ม ดูยังไง   ลูกค้ามักจะสับสน ระหว่าง ส้วมตัน และส้วมเต็ม  แตกต่างกันอย่างไร มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง วันนี้ช่างจะมาอธิบายง่ายๆ ให้ลูกบ้านเข้าใจกันครับ

 

ขั้นตอนในการสำตรวจท่อทำได้ดังนี้

             1.ลูกบ้านต้องทำการตรวจเช็ค ระบบโถส้วมของตัวเองว่าเป็นระบบไหน โดยปกติมี2 แบบ แบบระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม และระบบถังส้วมสำเร็จ

 

บ่อเกรอะล่อซึม

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.scgbuildingmaterials.com

                 –ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม เป็นระบบน้ำเสียแบบเดิมที่อยู่คู่กับเรามานานและเป็นที่รู้จักกันดี การทำงานของบ่อเกรอะ บ่อซึม มีวิธีการทำงาน คือ ของเสียจากสุขภัณฑ์ภายในบ้านไหล ลงสู่บ่อเกรอะ ส่วนที่เป็นของแข็ง หรือเศษกากอาหาร จะตกตะกอนลงด้านล่างของถัง ส่วนที่เป็นของเหลวหรือน้ำเสียจะถูกส่งไปยังบ่อซึม โดยบ่อซึมจะทำหน้าที่กระจายน้ำออกสู่ดินที่อยู่รอบๆ

                  แต่ถ้าหาก ดินที่อยู่โดยรอบ บ่อซึม เป็นดินเหนียว หรือ ดินที่มีคุณสมบัติอุ้มน้ำ หรือบริเวลณลุ่มน้ำท่วมถึง แรงดันจากนั้นในดินอาจจะทำให้บ่อซึมระบายน้ำสู่ดินได้ไม่เต็มประสิทธิ์ภาพ จึงเป็นที่มาของปัญหาส้วมตัน กดชักโครกไม่ลง ราดน้ำไม่ลง และอีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็น จึงต้องทำการสูบกากของเสียจากบ่อเกรอะ (สูบส้วม) ปัญหาเหล่านี้ อาจจะทำให้เจ้าของบ้านมีไอเดีย อยากจะเปลี่ยนความซัลซ่อนและยุ่งบาก มาเป็นอะไรที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน อย่างถังบ่อบำบัดสำเร็จรูป ก็เป็นทางเลือกที่ ช่างท่อ ขอแนะนำเลยครับ

บ่อบำบัดสำเร็จรูป

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.scgbuildingmaterials.com

             –ระบบบ่อถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  นั้นมีระบบการทำงาน โดยใช้หลักการ จุลินทรย์กำจัดจุลินทรีย์ โดยกากของเสีย  จะไหลลงสู่ถังบำบัดน้ำเสีย โดยจะตกตะกอนอยู่ที่ก้นถัง ซึ่งเต็มไปด้วยจุลินทรย์ที่คอยย่อยสลาย สาเหตุนี้ ทำให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจาก ไม่มีตะกอนตกค้างภายในถัง และไม่ต้องอาศัยการระบายน้ำเสียสู่ดิน ของบ่อซึม น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกลำเลียงไปยัง ท่อระบายน้ำสาธาะณะ ดังนั้นตัวถังบำบัดน้ำเสียสพเร็จรูป เป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ใต้ดิน จึงยากแก่การดูแลรักษา เจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจหลักการและเลือกใช้อุปกรณ์ ที่ทนทาน มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.

             การเปลี่ยน ระบบบำบัดน้ำจากบ่อเกรอะ บ่อซึม มาใช้ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป นั้น ท่อรับน้ำเสียจากโถสุขภัณฑ์ ทั้งหมดภายในบ้านทั้งหมด จะย้ายมาต่อเข้าถังบำบัดสำเร็จรูป ยกเว้นกรณีที่บ่อเกรอะ บ่อซึม ฝั่งอยู่ในใต้ห้องน้ำชั้นล่าฃ การขุดรื้อ จะยุ่งยากและวับซ้อนเกินไป ช่างท่อ ขอแนะนำ ให้คงใช้บ่อเกรอะเดิมไว้รองน้ำเสียจากสุขภัณฑ์ชั้นล่าง ส่วนท่อน้ำเสียจากห้องน้ำชั้นอื่น สามารถนำมาต่อเข้ากับถังบำบัดสำเร็จูปใหม่ได้ตาม ปกติ

                        ” โดยส่วนมากปัญหาส้วมเต็มจะเกิดจากการใช้ ระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม เพราะการติดตั้งระบบนี้จะวางอยู่ใต้ดิน ที่มีความชื้นและแฉะ หากอยู่ที่ช่วงที่ฝนตกหนัก หรือน้ำชุ่มบริเวณนั้น จะส่งผลให้ของเสียไม่สามารถซึมออกไปได้ หากเกิดน้ำท่วม น้ำก็จะไหลย้อนขึ้นกลับเข้ามาในบ่อ ปัญหาที่จะตามมาคือ ส้วมราดไม่ลง ไม่สามารถใช้งานได้ “

แก้ไขเบื้องต้น

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

              1.เมื่อส้วมกดไม่ลง ส้วมเต็ม ให้รอดูอาการสักพัก ให้พื้นดินแห้งก่อน ปัญหาต่างๆจะดีขึ้น แต่หากยังคงชื้นและแฉะ ก็ควรรีบเปลี่ยนระบบ มาเป็นระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆ จนน้ำสะอาดแล้วปล่อยลง ท่อรวมสาธารณะ โดยไม่ผิดกฎหมายด้วยครับ

ส้วมตัน

ขอบคุณภาพประกอบจาก www.tortan.com

              2.เช็คระบบโถส้วม ถ้าหากโถส้วมอยู่ใกล้เคียงกับ ระดับของบ่อเกรอะ บ่อซึม หรือถังสำเร็จรูป จะส่งผลให้ระนาบของท่อ ไหลไม่สะดวก หรือแย่ไปกว่านั้นจะมีน้ำจะไหลย้อนกลับ โดยเฉพาะ ช่วงฝนตกหนัก หรือน้ำท่วม ทำให้ระดับน้ำตรงถังส้วมสูงกว่าระดับโถส้วม จึงเป็ฯอีกสาเหตุที่ ราดไม่ลง กดน้ำไม่ลง น้ำท่วมโถส้วม ดีไม่ดี ของเสียที่สะสมอยู่ในบ่อจะย้อนกลับออกมาเปรอะเปื้อนอีกด้วยครับ

บ่อซึม

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.baanlaesuan.com/

              3.เช็คท่ออากาศ ท่ออากาศที่ว่านี้ หรือพูดง่ายๆ ท่ออากาศที่ให้โถส้วมหายใจนั่นเอง เวลาราดน้ำไม่ลง ถ้ายังนึกไม่ออก ลองจินตนาการ การกรอกน้ำใส่ขวด โดยไม่มีช่องอากาศ เหลือเลยที่ปากขวดก็จะกรอกน้ำไม่ลง บางบ้าน มีการติดตั้งท่ออากาศ แต่ท่ออากาศอาจอุตตันได้ ไม่ว่าจะเกิดจากความสกปรก หรือเกิดจาก เศษผง เล็กลอยอุดตันที่น้ำท่วมได้

ท่ออากาศ

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.scgbuildingmaterials.com

             4.เช็คท่อส้วม ท่อส้วมมีความสมบูรณ์พอมั้ย อาจจะมีเกิดการแตก หรืออาจไปฝั่งในพื้นดิน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น และราดส้วมไม่ค่อยลง

ท่อแตก

ขอบคุณภาพประกอบจาก https://th.pngtree.com/f

             5.เช็คขนาดของบ่อเกรอะ บ่อซึม หรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่  การวางแผนและกำหนดตำแหน่งถังบำบัด ควรศึกษาและให้ความสำคัญ โดยการจัดวาง ความกว้างและความลึกของพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับถังบำบัด พร้อมคำนึงเส้นทางการเดินท่อที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การทำงานระบายของเสียของโถส้วมไปยังถังบำบัดและท่อน้ำสาธารณะเป็นไปได้ดี ถังบำบัดควรวางใกล้ตำแหน่งท่อระบายน้ำเดิม โดยให้มีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 1:50 และถังบำบัดจะต้องอยู่สูงกว่าปลายท่อน้ำสาธารณะด้วย และอาจจะวางท่อบ่อพักเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงปริมาณสมาชิกในบ้าน เช่น สำหรับบ้านที่อาศัย 5 คน ควรเลือกถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด (5×0.8x200x1.5) = 1,200 ลิตร เป็นต้น

บ่อสำเร็จรูป

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.scgbuildingmaterials.com

            6.เช็คการใช้งาน สำหรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพราะบางรุ่น บางยี่ห้อ ต้องอาศัยเครื่องมือกลเข้าปั่นอากาศเข้าไปช่วยย่อยสลาย โดยปกติอุปกรณ์เหล่านี้ ต้องใช้กระแสไฟฟ้า หากในกรณีน้ำท่วม บางบ้านไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้นเพียงเปิดระบบไฟฟ้า และหากลืมเสียปลั๊ก ก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้ว

ส้วมตัน เกิดจาก สิ่งของที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ตกหล่น หรือผู้ใช้ทิ้งลงไปในโถส้วม เช่น ผ้าอนามัย แปรงสีฟัน แปรงขัดส้วม ถุงยางอนามัย ซึ่งก็แน่นอนเป็นต้นเหตุทำให้ ท่อส้วมตันได้ วันนี้จะอธิบายวิธีแก้เบื้องต้นที่สามารถใช้ได้กับท่อตันทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ชักโครกตัน ส้วมตัน ท่อตัน อ่างล้างจานตัน พื้นห้องน้ำตัน ลองใช้วิธีข้างล่างนี้แก้ไขเบื้องตันได้เลยครับ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

1. ลูกยางปั๊ม
วิธีนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายวัสดุบ้าน หรือ ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป  วิธีแก้ส้วมตัน ท่อตันก็ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่สวมหัวลูกยางลงในคอห่าน หรือ ท่อ จากนั้นออกแรงกดปั๊มเป็นจังหวะ เพื่อให้แรงอัดของลูกยางช่วยดันสิ่งอุดตันให้ไหลออกไป

ปั๊มโถส้วม

2. โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
โซดาไฟ เป็นสารเคมีมีฤทธิ์เป็นกรด ก่อนใช้ควรเตรียมตัวให้พร้อมด้วยสวมผ้าปิดปาก แว่นตา และ ถุงมือยางนะคะ นำโซดาไฟมาละลายกับน้ำอุ่น แล้วราดลงในส้วมหรือท่อที่ตัน ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ ให้โซดาไฟทำปฏิกิริยาสัก 1 – 2 ชั่วโมง จากนั้นให้ราดน้ำร้อน หรือ น้ำอุณหภูมิปกติ ก็ได้ (แต่น้ำร้อนจะช่วยล้างไม่ให้โซดาไฟจับกันเป็นก้อนอันจะสร้างปัญหาอุดตันตามมาได้) หรือ กดชักโครกซ้ำอีกครั้ง

3.ใช้สายงูเหล็ก
สายงูเหล็ก มีลักษณะเป็นเส้นโลหะยาวๆ ติดปลายด้ามจับสำหรับหมุน อุปกรณ์นี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างหรือร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปเลยค่ะ วิธีการแก้ปัญหาท่อตัน ส้วมตันด้วยสายงูเหล็ก ก็เพียงแค่แหย่งูเหล็กลงไปในคอห่าน หรือท่อที่ตันให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นหมุนด้ามจับไปมา สายโลหะจะคว้านดันสิ่งอุดตันออกไป ระหว่างหมุน สามารถราดน้ำลงไปช่วยล้าง หรือ ราดน้ำร้อนลงไปก็จะช่วยได้มากเลยครับ

 

                             แต่ถ้าหากปัญหาเหล่านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้ตัวเอง แนะนำเรียกบริการผู้เชี่ยวชาญเรื่องท่อ อย่าง ช่างท่อ.com ให้แก้ปัญหาให้ รวดเร็ว ทันใจ ตรงจุด ไม่หายไม่คิดเงิน และรับประกันผลงานหลังการขายให้ด้วยครับ

ไม่หาย ไม่คิดเงิน

 086-260-5000 , 089-903-6000 

หรือติดต่อทางไลน์ Line: @tortan.com

 

10 thoughts on “ส้วมตัน หรือส้วมเต็ม ดูยังไง

  1. ไหม นิ่งกลาง says:

    สนใจสอบถามค่ะ จะมีแพลนจะสร้างบ้าน ติดตั้งบ่อบำบัดส่งสวนเลื้ยงต้นผลไม้

  2. sarathom86 says:

    ตอนสร้างบ้านต้องดูการวางระบบโถส้วมให้ดี ใครจะสร้างบ้านเราแนะนำให้ตรวจสอบดีๆนะคะ ผู้รับเหมาที่ดีต้องทำงานละเอียดในส่วนนี้ด้วย ต้องนึกถึงผู้ใช้ในระยะยาวค่ะ เราเคยสร้างบ้านกับ Delcoi บ้านไม่มีปัญหานี้เลยค่ะ

  3. สุพัตรา เวฬุวะนาธร says:

    ห้องน้ำมีปัญหา เวลากดชักโครก บางทีก็กดไม่ลง หรือ ถ้ากดลงก็จะพุ่งออกด้านข้างชักโครกตรงรูระบายอากาศด้านข้างค่ะ แล้วก็ทำให้มีกลิ่นเหม็นค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *